Projekt Zeleni pingvin

Zeleni pingvin je rešitev za pametna mesta, ki izobražuje in vključuje prebivalce ter podpira mesta pri njihovih prizadevanjih, da bi postala ogljično nevtralna.
Izobraževanje
Okolje
Razmišljanje
...
Iskraemeco MOL MOK EkoŠola Doves

Zeleni pingvin je vodja sprememb, prijatelj, vizionar in zeleni vplivnež.

Izobraževalna vsebina

Zeleni pingvin izobražuje mlade o pomenu zmanjševanja ogljičnega odtisa.

Interaktivne igre

Zeleni pingvin spodbuja mlade k razmišljanju in reševanju problemov.

Kreativne aktivnosti

Zeleni pingvin spodbuja razmišljanje in kreativnost mladih.

Posnetki zaslona aplikacije zeleni pingvin